باربرگ

 

بعد از تحویل کالا انبار گمرک برای نگهداری، رسیدی صادر کرده که به آن قبض انبار گمرک میگویند. در همه دنیا، این نوع قبض ها ارزش داشته و قواعد خاصی دارند. در مرحله اول، درست بعد از این که کالا به انبار وارد شد، صورت برداری انجام شده و تطبیق آن با سندهای مربوط به حمل و نقل انجام میشود. تنظیم و صدور قبض انبار گمرک بعد از برسی ها صورت میگیرد.

اصلا نیازی نیست قبض انبار گمرک به یک شکل یا در فرمی واحد باشند، بلکه مواردی مثل نوع کالا و تاریخ آن از قسمت های اصلی قبض انبار گمرک هستند. مثل همه سندهای رسمی قبض انبار هم باید استانداردهایی داشته باشد و تنظیم آن بر اساس قوانین خاصی صورت بگیرد.

مواردی که باید در قبض انبار گمرک درج شود

در حوزه حسابداری انبارداری، قبض انبار گمرک اهمیت داشته و از اسناد اصلی به حساب می آید. اما چیزی که نیاز است در این قبض درج شود به این صورت است:

محل انبار: در قبض انبار گمرک باید محل دقیق انباری که کالا در آن تحویل داده میشود درج شود. انبار عادی یا انبار گمرکی فرقی ندارد، باید اصل درج آدرس دقیق رعایت شود.

تاریخ رسید: با ذکر کردن تاریخ، زمان تحویل کالا به انبار مشخص میشود که استفاده آن بیشتر برای حسابرسی های دوره ای است.

درج تعداد متوالی رسیدها: برای پیگیری کردن کالاهایی که تحویل میدهید و سایر موارد قانونی به این شماره ردیف نیاز پیدا میکنید.

امضای انباردار: این امضا اهمیت و رسمیت زیادی دارد. در صورتی که روی قبض این امضا وجود نداشته باشد، قبض انبار فاقد اعتبار است. وظیفه دیگر این امضا مشخص کردن مسئول مربوطه است تا در صورت بروز اشتباه مسئول آن مشخص باشد.

هزینه های مرتبط: در اظهار نامه های مالیاتی برای هزینه های مرتبط با انبار ردیفی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل در انجام امورات حسابداری، درج این مورد نیز مهم است.

موارد دیگری مثل نوع ذخیره سازی در انبارها، هزینه های رسیدگی، تعداد بسته ها، نوع بسته بندی، نوع کالا و علامت های مرتبط به کالا از موارد دیگری هستند که باید در قبض انبار گمرک درج شود.

 

دریافت قبض انبار الکتریکی

برای افرادی که در حوزه واردات و صادرات فعال هستند، به راه افتادن سامانه قبض انبار الکتریکی دارای اهمیت زیادی است. افراد با مراجعه به این سامانه، از قسمت حساب کاربری به پروفایل خود وارد شده و با پرینت قبض انبار، قبض انبار الکتریکی خود را دریافت میکنند. در این سامانه باید مواردی مثل شماره بارنامه، شناسه ملی شرکت حمل، شماره مانیفیست و نام گمرک موردنظر را انتخاب، و از طریق جستجو قبض خود را پرینت بگیرید. ممکن است در زمان دریافت قبض انبار گمرک در سیستم با خطاهایی مواجه شوید. اولین خطا مربوط به عدم ثبت شرکت یا فرد مورد نظر در سیستم میباشد که جهت رفع آن باید به واحد آی تی گمرک مراجعه کرده و به ثبت مشخصات صاحب ترخیصیه بپردازید. این اطلاعات به وسیله واحد IT در سامانه انبار ثبت و درج میشود. دومین خطا مربوط به دسترسی نداشتن برای چاپ قبض انبار مربوط میشود. اگر با این پیام مواجه شدید باید وکالت الکترونیکی از صاحب ترخیصیه بگیرید. خطای دیگری که احتمال دارد با آن مواجه شوید، عدم بارگزاری بارنامه معادل در سیستم است. شماره بارنامه و کد شرکت را برای رفع این خطا از لحاظ بزرگی و کوچکی حروف برسی کنید.

قبض انبار

انواع قبض انبار گمرک

قبض های گمرکی دارای انواع مختلفی از جمله قبض انواع اولیه هستند که به وسیله انبار دارن بعد از ثبت شدن مشخصات کالا صادر میشود. قبض های تفکیکی نوع دیگری هستند که کالاهایی که به دلایل مختلف ترخیص نمیشوند را از کالاهای قابل ترخیص جدا میکند و برای آنها قبض تفکیکی صادر میشود. نوع دیگر قبض قابل معامله است که قابلیت معامله دارد یعنی این نوع قبض ها قابل خرید و فروش هستند.

 

مدت زمان نگهداری کالا در انبار

انبار گمرک ها به شکل های روباز، محوطه و مسقف هستند که برای نگهداری کالاهای صادراتی و وارداتی استفاده میشوند. در انبار گمرک مدت زمان نگهداری تمامی کالاها ۹۰ روز است که با درخواست شرکت حمل و نقل یا مالک کالا تا ۶۰ روز بیشتر قابلیت تمدید دارد. در صورتی که در زمان معین اقدامی صورت نگیرد، کالاها متروکه میشوند. از لحظه رسیدن کالاها به اولین انبار گمرکی، محاسبه زمان شروع میشود.

برای کالاهای فاسد شدنی، باید متناسب با نوع کالا به انبار گمرکی منتقل شده یا باید خیلی سریع نسبت به انجام تشریفات ترخیص آن اقدام شود. در صورت فاسد شدن کالا در گمرک، متروکه اعلام میشود. در صورتی که سند ترخیص صادر شود، برای همه کالاهای موجود در انبار گمرک باید کمتر از یک ماه نسبت به خارج کردن آنها دست به کار شوید. در صورتی که این اتفاق نیفتد، بر اساس قانون کالا شامل قوانین متروکه میشود.

کالاهایی در انبارها پذیرش میشود که از لحاظ اسنادی برای آنها اظهارنامه کوتاه پروانه صادراتی، عبور خارجی، عبور داخلی، مرجوعی ورود موقت و گران بری تنظیم شده باشد.

 

وظیفه گمرک در قبال خسارات کالا در انبار

وظیفه مرجع تحویل گیرنده این است که کالای موجود در انبار گمرک را در مقابل حوادثی مثل انفجار، آتش سوزی و اشتعال بیمه کرده و در زمان ترخیص کالا، حق بیمه را از ترخیص کار یا مالک کالا دریافت کند.

البته گمرک در قبال بعضی از خسارات مسئول جبران آنها نیست. این خسارات شامل خسارت ناشی از بسته بندی یا کیفیت کالا و حوادث مرتبط با قوه قهریه میشود. در هنگام ارزیابی اگر نکته حفاظتی یا رعایت سالمتی لازم باشد، به عنوان صاحب کالا باید حتما به عوامل گمرک بگویید که خسارتی به کالا وارد نشود. اگر مامور گمرک به قوانین و موارد تذکر داده شده توجه نکند و به خاطر بی احتیاطی به کالا خسارت وارد شود، مسئول جبران خسارت است. در این موارد به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و دادخواست دادن به مراجع قانونی اقدام میشود.